FORMA DO PRODUKCJI LAMINATÓW


BUDOWA FORMY
1. Model powinien być pokryty chemoodporną warstwą nawierzchniową, zabezpieczoną odpowiednim środkiem rozdzielającym. Technika nakładania środka zgodnie z informacją techniczną wyrobu.

2. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać kontroli wymaganych parametrów otoczenia:
a. temperatura formy (w granicach 18-25oC)
b. temperatura powietrza (w granicach 18-25oC)
c. wilgotność powietrza < 65%
d. temperatura żelkotu w opakowaniu (w granicach 18-25oC)
e. wentylacja nie powodująca przepływu powietrza wokół formy nie przekraczające 0,5 m/s.
f. kontrola czy model nie podlega okresowym i miejscowym działaniom promieni słonecznych
g. w pomieszczeniu, w którym wykonuje się formę nie należy prowadzić innych prac, a w szczególności: szlifowania, polerowania, cięcia itp.

3. Przygotowanie porcji żelkotu, które po dodaniu ok. 2% inicjatora będzie można wyrobić w ciągu ok. 12 minut. Przed nakładaniem zaleca się wykonanie próby żelowania (próbka 100g). Zgodnie z normą powinna posiadać czas żelowania 12 minut w temp. 23oC. Zwykle przygotowuje się porcje 300-500g do nakładania pędzlem.

4. Pędzel do nakładania żelkotu powinien mieć minimalną grubość (do 10mm) a szerokość dobraną do wielkości formy. Podczas nakładania należy doprowadzać do ugięcia włosia w jego 2/3 długości.

5. Po dodaniu inicjatora (Butanox M-50) i dokładnym wymieszaniu (ok. 1 minuty) nakładamy żelkot pędzlem uzyskując grubość warstwy 0,4-0,6 mm. Zaleca się kontrolne sprawdzenie grubości na mokro „grzebieniem”.

6. Przed nałożeniem drugiej warstwy żelkotu narzędziowego należy odczekać do zakończenia żelowania pierwszej warstwy (ok. 90 minut). Przy lekkim przesuwaniu palców po powierzchni, żelkot nie powinien pozostawiać śladów.< br>
7. Przy nakładaniu drugiej warstwy należy postępować jak w punkcie 5 z założeniem grubości warstwy 80% pierwszej. Sumaryczna grubość żelkotu powinna wynosić 0,8-1 mm.

8. Pierwsza warstwa zbrojenia w zależności od koniecznej jakości formy powinna być wykonana z welonu szklanego o gramaturze 30 g/m2 lub maty szklanej o gramaturze 150 g/m2. Laminowanie może odbywać się po ok. 90 minutach od nałożenia ostatniej warstwy żelkotu.

9. Po przesączeniu żywicą należy dokładnie sprawdzić czy nie pozostały pęcherze powietrza pomiędzy żelkotem a zbrojeniem, oraz czy żywica jest równomiernie rozprowadzona.

10. Po utwardzeniu pierwszej warstwy zbrojenia przystępujemy do nałożenia dwóch warstw maty szklanej o gramaturze 450 g/m2. Drugą warstwę można lekko rolować wałkiem metalowym.

11. Po 12 godzinach nakładamy dwie warstwy maty 450 g/m2 i rolujemy wałkiem metalowym.

12. Zaleca się wykonywanie wzmocnień obwodowych nie przylegających do części roboczych formy. Mogą być drewniane, metalowe lub z pianki PCV. Należy pamiętać aby nie powodować naprężeń we wzmocnieniach po przymocowaniu (np. spawanie dodatkowych elementów). W miejscach gdzie przewiduje się przylaminowanie wzmocnień, zaleca się użycie tkaniny delaminującej.

13. Wzmocnienia można mocować po 24 godzinach od zakończenia laminowania. Wzmocnienie przylaminowujemy jedną warstwą maty szklanej.

14. Tak wykonaną formę można rozformować po kolejnych 24 godzinach i sezonować od 3 do 7 dni w zależności od warunków atmosferycznych.

Opis w formie pliku WORD 28,5 KB
Powrót