OCZKO WODNE

1. PODŁOŻE
Powierzchnia betonowa – sucha, utwardzona (świeży beton należy sezonować przez 25 dni), pozbawiona pozostałości jakichkolwiek farb, zwłaszcza chlorokauczukowych oraz substancji o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary); unikać przejść pod kątem prostym, połączeń ściana – podłoga.

2. ZAGRUNTOWANIE
· Epidian 560 (100 cz.wag.) + Utwardzacz ET (11 cz.wag.);
· Zużycie: Epidian 560 + Utwardzacz ET – ok. 02 ÷ 04 kg/m2;
· Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 10 kg;
· Czas przydatności do użycia – 1 godzina;
· Roztwór gruntujący nanosić szczotką wcierając go w beton metodą krzyżową lub przy pomocy gumowej rakli, pędzla (małe powierzchnie). Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoże mało chłonne gruntować jednokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej;
· Utwardzenie i odparowanie rozpuszczalnika: 24 godziny w temp. 23oC.

3. LAMINAT WŁAŚCIWY
· Dwie warstwy maty proszkowej 300 g/m2;
· Żywica Epidian 53 + utwardzacz Z-1 (w proporcji: 1kg żywicy + 0,12 kg Z-1);
· Zużycie: mata 0,6 kg/m2, żywica 1,2 kg/m2;
· Laminowanie warstw „mokre na mokre” (z zakładkami o szerokości 2÷4 cm);
· Utwardzanie w masie w temperaturze 20oC – minimum 200 minut;

4. TOPKOT
· Enguard TM XXXXX H (XXXXX - wybrany kolor; H - ręczny);
· Zużycie 0,6 kg/m2 – dwukrotne malowanie pędzlem/wałkiem;
· Przygotowanie masy w proporcji: 1 kg Enguard TM + 20 cm3 Butanox M-50;
· Utwardzanie w masie w temperaturze 23oC: 12 minut;

Lub

Pokryć powierzchnię laminatu farbą akrylową 2-składnikową (lub poliuretanową).

Powrót